Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV
DOANH ĐẶNG

Địa chỉ: B6/170/A1 Liên Ấp 2-3, ấp 2, xã Đa Phước, H.Bình Chánh, TP.HCM.
Địa chỉ xưởng: Đường Liên Ấp 2-3 ấp 2, xã Đa Phước, H.Bình Chánh, TP.HCM.

0903874268

doanhdang2010@gmail.com