Hà Nội
Thành viên từ 2021
Photo

Đào Phi Long

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Đào Phi Long- Công việc ổn định lâu dài,
– Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
– Nỗ lực để phát triển sự nghiệp, học hỏi kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân.

Học vấn
2012 - 2017
Trường đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải Khá

CNKT Công trình xây dựng dân
dụng và công nghiệp

Kinh nghiệm
Tháng 04 - 2018 đến 04 - 2021
Công ty cổ phần kiến trúc Lập Phương Cubic Kỹ sư kết cấu

+ Mô tả công việc:
Tính toán, Thiết kế kết cấu nhà dân dụng thấp tầng, cao tầng bê tông cốt thép, thép.
Triển khai hồ sơ bản vẽ kết cấu 2D, 3D
Quản lý chất lượng với vai trò chủ trì triển khai

Tháng 05 - 2017 đến 03 - 2018
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc - Xây Dựng Đặng Gia Phát Nhân Viên Thiết Kế

+ Mô tả công việc:
Thiết kế kết cấu nhà dân dụng
Triển khai bản vẽ
Nhập xuất in ấn hồ sơ, v..v

Kỹ năng
AutocadETABsProkonREVITSafe
Thông tin chung

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ