Tp.HCM
Thành viên từ 2021
Photo

Huỳnh Vũ Cát

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn được làm trong công ty Nhật học hỏi kinh nghiệm ở môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Mong muốn được tạo điều kiện để vận dụng kiến thức kỹ năng đã có trong công việc.
Vì chưa có kinh nghiệm nên mong muốn được công ty đào tạo và có kế hoạch phát triển nhân viên lâu dài.

Học vấn
2015 - 2020
Đại Học Cần Thơ Giỏi

Kỹ thuật Cơ điện tử

Kỹ năng
AutocadCAD CAM CNCLabviewPLCSolidwork
Thông tin chung

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ