Photo

Lại Tuấn Xuyên

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn học hỏi kinh nghiệm ở môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Mong muốn có điều kiện để vận dụng tối đa kỹ năng đã có trong công việc đảm nhận và học hỏi thêm kinh nghiệm.
Công việc ổn định để gắn bó lâu dài.

Học vấn
2016 - 2020
Đại học Công nghệ Tp.HCM Khá

Tự Động Hóa

Kinh nghiệm
Tháng 02 - 2019 đến 03 - 2019
Công ty Bell System 24 Thực Tập Sinh

Công ty Bell System Mô tả công việc:
Học về tác phong, văn hóa công sở ở công ty Nhật Bản. Học cách giải quyết vấn đề, đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề.
+ Thành tích đạt được:
Học được cách quản lý thời gian trong công việc. Cách đưa ra ý tưởng, giải quyết vấn đề24

Thông tin chung

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ