Photo

Lê Hồng Lực

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Công việc ổn định để gắn bó lâu dài
Có cơ hội thăng tiến cao, thành công trong công việc
Góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển

Học vấn
2011 - 2016
Đại Học Giao Thông Vận Tải Khá

Kỹ thuật xây dưng công trình
giao thông

Kinh nghiệm
Tháng 02 - 2017 đến 12 - 2019
Cảnh Quan Sân Vườn Ở Nhật Bản Thực tập sinh kỹ năng

+ Mô tả công việc:
Xây dựng cảnh quan sân vườn , phá dở nhà , làm móng nhà,các công việc xây dựng liên quan

Thông tin chung

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ