Tp.HCM
Thành viên từ 2021
Photo

Lê Lưu Nhã Tiên

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn học hỏi kinh nghiệm ở môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Mong muốn có điều kiện để vận dụng tối đa kỹ năng đã có trong công việc đảm nhận và học hỏi thêm kinh nghiệm
Công việc ổn định để gắn bó lâu dài

Học vấn
2016 - 2020
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM Khá

Kỹ thuật tài nguyên
nước

Kinh nghiệm
Tháng 02 - 2020 đến 03 - 2021
Công ty CP CANADISIGN Nhân viên nhập liệu Autocad

+ Mức lương: 4,600,000
+ Mô tả công việc:
Nhập data theo file nhận được.
Kiểm tra chính xác dữ liệu nhập theo các yêu cầu được giao.
Gửi lại file đã nhập về qua mail hoặc trực tiếp.

Kỹ năng
AutocadIllustratorIndesignMikePhotoshop
Thông tin chung

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ