Đồng Nai
Thành viên từ 2021
Photo

Lê Mạnh Trường

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt
Được tích lũy nhiều kinh nghiệm và nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn
Tiếp tục hoàn thiện bản thân và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Học vấn
2018 - 2020
đại học thành đông Khá

Kỷ thuật xây dựng

Kinh nghiệm
Tháng 02 - 2018 đến 04 - 2021
Cty cổ phần tư vấn xây dựng và môi trường hải dương nhân viên đấu thầu

+ Mức lương: 12,000,000
+ Mô tả công việc:
– Tham mưu ban lãnh đạo về dự án tham gia đấu thầu, đánh giá mức độ phù hợp các gói thầu, lập hồ sơ chấp nhận chủ trương đầu tư
– Thực hiện các thủ tục pháp lý từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư và đến khi kết thúc dự án
– Lập hồ sơ đấu thầu đầu tư; đấu thầu xây lắp
– Quản lý các đơn vị thiết kế lập tổng mức đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra dự toán.

Thông tin chung

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ