Bà Rịa - Vũng Tàu
Thành viên từ 2021
Photo

Lê Văn Dần

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Học vấn
2005 - 2011
Đại học Văn Lang Khá

Xây dựng dân dụng và
công nghiệp

Kinh nghiệm
Tháng 11 - 2014 đến 10 - 2020
Công ty cp dvtmxd Đại phát Cán bộ kỹ thuật

+ Mức lương: 14,000,000
+ Mô tả công việc:
Đọc bản vẽ, triển khai bản vẽ
Bóc tách khối lượng
Kiểm tra chất lượng
Báo cáo tiến độ công việc
Làm biên bản hồ sơ nghiệm thu chất lượng công trình
Hoàn thành hồ sơ hoàn công.
Chỉnh sửa và thiết kế bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công.
Giám sát thi công

Tháng 07 - 2011 đến 10 - 2014
Công ty cp Barimex Cán bộ kỹ thuật

+ Mức lương: 7,000,000
+ Mô tả công việc:
Đọc bản vẽ, triển khai bản vẽ
Bóc tách khối lượng
Kiểm tra chất lượng
Báo cáo tiến độ công việc
Làm biên bản hồ sơ nghiệm thu chất lượng công trình
Hoàn thành hồ sơ hoàn công.
Chỉnh sửa và thiết kế bản vẽ thiết kế, bản vẽ hoàn công.
Giám sát thi công

Kỹ năng
Autocad
Thông tin chung

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ