Tp.HCM
Thành viên từ 2021
Photo

Nguyễn Chí Công

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Tìm kiếm công việc phù hợp và gắn lâu dài với công ty
Tạo kinh tế cho gia đình cũng như bản thân, ổn định cuộc sống
Được làm việc trong môi trường dich vụ chuyên nghiệp,được tôi luyện kỹ năng quản lý trong công việc.

Học vấn
2012 - 2015
Đại Học Xây Dựng Miền Tây Trung bình

Công Nghệ Kỹ Thuật Công
Trình Xây Dựng

Kinh nghiệm
Tháng 03 - 2018 đến 08 - 2019
Công Ty TNHH Kiến Trúc Xây Dựng Lê Anh Giám Sát Công Trình

+ Mức lương: 8,500,000
+ Mô tả công việc:
Lập tiến độ.triển khai bản vẽ. Phối hợp với thầu phụ.kiểm tra các hạng mục dc thi công và sắp thi công. Sắp xếp thời gian cho thầu phụ.

Tháng 12 - 2016 đến 04 - 2017
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kinh Doanh Địa Ốc Hòa Bình Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần+ Mức lương: 9,000,000
+ Mô tả công việc:
Giám sát quá trình thi công cho thầu phụ.
Phụ trách toàn bộ kỹ thuật thi công cũng như tiến độ . Xây Dựng Và Kinh Doanh Địa Ốc Hòa Bình

Kỹ năng
Project
Thông tin chung

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ