Hà Nội
Thành viên từ 2021
Photo

Nguyễn Hữu Huy

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Tôi muốn trở thành một kỹ sữ giỏi và có kiến thức chuyên môn sâu để có thể phát triển bản thân sau này

Học vấn
2016 - 2021
Trường đại học kiến trúc hà nội Trung bình

Công nghệ kỹ thuật vật liệu
xây dựng

Kinh nghiệm
Tháng 03 - 2021 đến 05 - 2021
Công ty sản xuất cấu kiện bê tông amaccao Nhân viên kỹ thuật

+ Mức lương: 7,000,000
+ Mô tả công việc:
Nén mẫu kiểm tra cường độ của bê tông, giám sát quá trình sản xuất cấu kiện bê tông, kiểm tra sản phẩm sau khi hoàn thiện…
+ Thành tích đạt được:
Đã có những kinh nghiệm cơ bản để đáp ứng được các yêu cầu của nhà tuyển dụng

Kỹ năng
Autocad
Thông tin chung

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ