Hà Nội
Thành viên từ 2021
Photo

Nguyễn Nhật Minh

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt
Được tích lũy nhiều kinh nghiệm và nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn
Tiếp tục hoàn thiện bản thân và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Học vấn
2014 - 2019
Trường Đại Học Dân Lập Đông Đô Trung bình

Kỹ thuật điện tử truyền
thông

Kinh nghiệm
Tháng 02 - 2020 đến 04 - 2021
Công ty sumi-hanel Công nhân

+ Mức lương: 5,000,000
+ Mô tả công việc:
* Thực hiện các công việc theo bảng hướng dẫn dưới sự chỉ đạo của Tổ Trưởng, Quản Đốc và Phó Quản Đốc sản xuất.
* Vệ sinh máy trước khi vào làm việc
* Báo cáo tiến độ sản xuất

Thông tin chung

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ