Tp.HCM
Thành viên từ 2021
Photo

Nguyễn Thanh Huy

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn học hỏi kinh nghiệm ở môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Mong muốn có điều kiện để vận dụng tối đa kỹ năng đã có trong công việc đảm nhận và học hỏi thêm kinh nghiệm.
Công việc ổn định để gắn bó lâu dài

Học vấn
2015 - 202
Trường đại học Cần Thơ Khá

Kỹ Thuật Điệ

Thông tin chung

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ