Hà Nội
  Thành viên từ 2021
  Logo

  Nguyễn Thị Quỳnh Trâm

  Liên hệ

  Contact Candidate

  To contact this candidate email info@japanjob.vn

  Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

  Đăng nhập để bookmark
  Giới thiệu

  Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt.
  Mức lương thỏa thuận để phù hợp với năng lực bản thân và công ty.
  Mong muốn làm công việc lâu dài.

  Học vấn
  2016 - 2020
  Trường Đại Học Thăng Long Khá

  Tiếng Nhật

  Thông tin chung

  Sign in

  Sign Up

  Forgotten Password

  Cart

  Giỏ hàng

  Chia sẻ