Đà Nẳng
Thành viên từ 2021
Photo

Nguyễn Văn Trỗi

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

• Mong muốn tìm được chỗ làm ổn định lâu dài để gắn bó.
• Mong muốn tìm được chỗ làm có cơ hội thăng tiến tốt, có nhiều cơ hội để phát triển.
• Mong muốn tìm được nơi có cơ hội cống hiến bản thân tốt.
• Mức lương phù hợp với năng lực và kinh nghiệm bản thân

Học vấn
2012 - 2017
Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung Trung bình

Kỹ Thuật Dân Dụng

Thông tin chung

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ