Photo

Nguyễn Xuân Lộc

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

– Nâng cao năng lực nghề nghiệp
– Mong muốn làm công việc lâu dài
– Mong muốn được thăng tiến trong công việc phấn đấu lên cấp quản lý.

Học vấn
2011 - 2014
Đại Học Giao Thông Vận Tải HCM Trung bình

Kỹ Thuật Xây Dựng Công
Trình Giao Thông

2007 - 2007
Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải 3 Chứng chỉ

Trắc địa công trình

Kinh nghiệm
Tháng 03 - 2020 đến 03 - 2021
CP Công Trình Giao Thông và Đô Thị Côn Đảo Cán Bộ Kỹ Thuật

+ Mức lương: 14,000,000
+ Mô tả công việc:
Bóc tách khối lượng
Triển khai thi công nền đường, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, tường chắn cát, toàn đạc

Tháng 06 - 2018 đến 02 - 2019
Công ty CP Xd Và Pt Đô Thị Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Cán Bộ Kỹ Thuật

+ Mức lương: 12,000,000
+ Mô tả công việc:
Quản lý kỹ thuật, nhân công, máy móc thiết bị,
Triển khai thi công trực tiếp.
Hoàn thành các công việc được giao khác
+ Thành tích đạt được:
Hoàn thành tốt công việc được giao vượt tiến độ.

Tháng 05 - 2012 đến 02 - 2014
Công Ty TNHH DV Xd Đđ Đăng Quang Nhân Viên Đo Vẽ

+ Mức lương: 10,000,000
+ Mô tả công việc:
Đo vẽ hiện trạng nhà đất ở Quận Thủ Đức ( vẽ Autocad 2D).
Báo cáo kết quản đo
Thiết kế bản vẽ

Kỹ năng
Autocad
Thông tin chung

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ