Hà Nội
Thành viên từ 2021
Logo

Phạm Anh Tú

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt
Được tích lũy nhiều kinh nghiệm và nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn
Tiếp tục hoàn thiện bản thân và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Học vấn
2011 - 2014
Đại Học Kiến Trúc Hà Nội Khá

Quy Hoạch Đô Thị

Kinh nghiệm
Tháng 12 - 2014 đến 02 - 2021
Công Ty Flamingo Holding Group Trưởng Nhóm Quy Hoạch

Công Ty Flaming+ Mô tả công việc:
– Chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động liên quan đến
– Phụ trách, quản lý, lập kế hoạch triển khai công việc, kiểm tra đánh giá quá trình làm việc của nhân viên nhóm Quy hoạch;
– Thiết kế các dự án quy hoạch của công ty từ lập nhiệm vụ thiết kế, khảo sát thực địa, triển khai các phương án quy hoạch, tham gia làm việc với chủ đầu tư và các cơ sở ban
ngành để báo cáo phương án quy hoạch;o Holding Group

Thông tin chung

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ