Hà Nội
Thành viên từ 2021
Photo

Tạ Văn Toàn

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Môi trường làm việc thân thiện
Chế độ theo quy định
Công việc phù hợp và ổn định
Trở thành nhân viên xuất sắc trong lĩnh vực và nhiệm vụ đã đảm nhiệm.

Học vấn
2016 - 2020
Đại Học Giao Thông Vận Tải Trung bình

Cầu đường

Kinh nghiệm
Tháng 05 - 2018 đến 02 - 2021
Công ty TNHH JFD Việt Nam Sub Leader

+ Mức lương: 14,000,000
+ Mô tả công việc:
– Công việc của công ty là tạo bản vẽ đo đạc hiện trường cho khách hàng. Khách hàng của công ty là các công ty xây dựng và bất động sản như Sumitomo, Mitsuihome,…
– Checker nhóm Autocad:
– Nhận và sử lý dữ liệu từ Nhận Bản.
– Giao việc, kiểm tra chất lượng và theo dõi tiến độ, ….
– Gửi bài, liên lạc, nhận chỉ thị, yêu cầu sửa chữa từ phía Nhật.
+ Thành tích đạt được:
Sau khi vào công ty tôi đã học tiếng Nhật đến giờ đã có được chứng chỉ N3

Tháng 01 - 2017 đến 04 - 2018
Công Ty Cổ Phần Đầu Từ Và Xây Dựng Ngọc Bình Nhân viên

+ Mức lương: 7,000,000
+ Mô tả công việc:
– Thiết kế bản vẽ shopdrawing trần thạch cao.
– Bóc tách khối lượng, bảo vệ khối lượng với tư vấn, chủ đầu tư.
– Lập định mức thi công.
– Chỉnh sửa bản vẽ trong quá trình thi công, theo yêu cầu của ban điều
hành dự án.

Kỹ năng
AutocadG8
Thông tin chung

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ