Cần Thơ, Vĩnh Long
Thành viên từ 2021
Photo

Thiều Ngọc Hải

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

– Sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có ước muốn thăng tiến trong công việc
– Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt.
– Mức lương thỏa thuận để phù hợp với năng lực bản thân và Công ty.
– Phấn đấu để tương lai được làm việc ở một vị trí cao hơn phù hợp với khả năng của mình, nhằm phục vụ cho sự phát triển chung của công ty và lợi ích cá nhân

Học vấn
2015 - 2019
Đai Học Cần Thơ Khá

Xây dựng dân dụng

Kinh nghiệm
Tháng 03 - 2018 đến 08 - 2018
Nhân Viên Nhân Viên

+ Mức lương: 5,000,000
+ Mô tả công việc:
Tiếp nhận thông tin khách hàng
Tính tiền và thu tiền khách
Giao tiếp hướng dẫn khách lấy hàng
Cuối ca kết ca đếm tiền bàn giao chi ca sau
Phụ trách hiện đúng theo quy trình xuất kho và các quy trình liên quan;
Sắp xếp hàng hóa một cách khoa học;
Bảo quản hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn;
Theo dõi, quản lý dụng cụ xuất và nhập theo phê duyệt của quản lý;
Kiểm kê kho thiết bị theo định kỳ hoặc yêu cầu của cấp trên;
Báo cáo, cập nhật tình trạng xuất nhập tồn tại kho

Thông tin chung

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ