Bình Dương
Thành viên từ 2021
Photo

Trần Trung Trực

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn học được nhiều kinh nghiệm và gắn bó lâu dài

Học vấn
2015 - 2019
Trường Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Bình Dương Khá

Điện-Điện Tử

Kinh nghiệm
Tháng 10 - 2019 đến 03 - 2021
Công Ty TNHH SAIGON STEC Nhân Viên Kỹ Thuật

+ Mức lương: 8,200,000
+ Mô tả công việc:
Setup mã hàng, kiểm tra định kỳ tháng, năm
Kiểm tra và sữa chữa máy khi máy xảy ra lỗi hoặc sự cố

Thông tin chung

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ