Photo

Trần Văn Trung

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Mong muốn có cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt
Được tích lũy nhiều kinh nghiệm và nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn
Tiếp tục hoàn thiện bản thân và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

Học vấn
2015 - 2020
Đại Học Thủy Lợi Khá

Xây Dựng Dân Dụng Công
Nghiệp

Kinh nghiệm
Tháng 02 - 2021 đến 06 - 2021
Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Nta Kỹ Sư Tư Vấn Giám Sát

+ Mô tả công việc:
Giám sát công nhân
Giám sát, đôn đốc việc thi công để đảm bảo công trình hoàn thành đúng kế hoạch tiến độ

Kỹ năng
AutocadETABsJWcadREVITSAP2000
Thông tin chung

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ