Hà Nội
Thành viên từ 2021
Photo

Trần Văn Việt

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Môi trường làm việc năng động.
Làm tốt nhiệm vụ được giao.
Phát huy được khả năng của bản thân.

Học vấn
2011 - 2016
Đại học công nghệ kĩ thuật giao thông vận tải Khá

Công nghệ kỹ thuật xây
dựng

Kinh nghiệm
Tháng 05 - 2016 đến 11 - 2020
Tổng Công Ty Phát Triển Nhà Và Đô Thị Bqp Kỹ Sư Hiện Trường

+ Mô tả công việc:
Bóc tách khối lượng, lập dự toán cho công trình xây dựng
Kiểm tra khối lượng thanh toán cho thầu phụ.
Làm hồ sơ hoàn công nghiệm thu thanh quyết toán các dự án
Kiểm tra và báo cáo tiến độ thi công
Thực hiện việc bóc tách vật tư, tính toán khối lượng và ra vật tư phù hợp với từng công trình
Theo dõi quản lý chặt chẽ khối lượng vật tư phục vụ công trình
Kiểm tra và giám sát chất lượng của mỗi công trình.

Kỹ năng
Autocad
Thông tin chung

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ