Tp.HCM
Thành viên từ 2021
Photo

Vũ Mạnh Cường

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

– Luôn hết mình vì công việc vì mục tiêu chung góp phần vào sự phát triển của công ty.
– Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và đầy đủ chế độ.
– Gắn bó lâu dài với công ty

Học vấn
2011 - 2014
Cao Đẳng Nghề Giao Thông Vận Tải Đường Thuỷ 2 Khá

Xây Dựng Cầu Đường

Kinh nghiệm
Tháng 01 - 2020 đến 07 - 2020
Kingsmen Giám Sát Thi Công

Kingsmen+ Mức lương: 8,000,000
+ Mô tả công việc:
Giám sát tiến độ , triển khai bản vẽ
– Bốc tách khối lượng,
– Trực tiếp giám sát công trình,
– Lập biên bản nghiệm thu sau khi hoàn thành công trình.

Tháng 03 - 2015 đến 02 - 2016
Công ty TNHH Tấn Thành Nhân viên

+ Mức lương: 5,000,000
+ Mô tả công việc:
Đo đạc thiết kế bản vẽ cầu đường
Bóc tách khối lượng, lập dự toán cho công trình xây dựng
Kiểm tra khối lượng thanh toán cho thầu phụ.
Làm hồ sơ hoàn công nghiệm thu thanh quyết toán các dự án
Kiểm tra và báo cáo tiến độ thi công

Thông tin chung

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ