Hà Nội
Thành viên từ 2021
Photo

Vũ Văn Quân

Liên hệ

Contact Candidate

To contact this candidate email info@japanjob.vn

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Đăng nhập để bookmark
Giới thiệu

Trở thành một người quản lý sản xuất giỏi, có năng lực, tương lai muốn đảm nhiệm những vị trí quan trọng hơn trong doanh nghiệp

Học vấn
2013 - 2018
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Trung bình

Tự Động Hoá

Kinh nghiệm
Tháng 11 - 2020 đến 04 - 2021
FUJIEDA Nhân viên sản xuất

+ Mức lương: 46,000,000
+ Mô tả công việc:
Vận hành máy NC, sản xuất linh kiện cho động cơ ô tô, đo đạc kiểm tra chất lượng sản phẩm, khắc phục sửa chữa máy khi có vấn đề phát sinh.
+ Thành tích đạt được:
Nhân viên tốt

Tháng 07 - 2019 đến 10 - 2020
HONEST Nhân viên phái cử

+ Mức lương: 45,000,000
+ Mô tả công việc:
Thiết kế, chỉnh sửa bản vẽ, sử dụng Autocad, T- Fast gửi cho khách hàng
Quản lý thi công ở công trường xây dựng
+ Thành tích đạt được:
Nhân viên tốt

Kỹ năng
AutocadPLCT-Fast
Thông tin chung

Sign in

Sign Up

Forgotten Password

Cart

Giỏ hàng

Chia sẻ